Niwelowanie barier architektonicznych

Osoby niepełnosprawne codziennie zmagają się z wyzwaniami i przeszkodami głównie w postaci utrudnień architektonicznych. Tego typu utrudnienia stają się przyczyną wycofania osób niepełnosprawnych z życia społecznego. W Polsce bariery architektoniczne to nadal duży problem.

Czytaj więcej

Podnoszenie poprzeczki

Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie, dzięki rozbudowie współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Regionalnego, został m.in. wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny.

Czytaj więcej

Terapia Snoezelen

W związku z rozbudową Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie sfinansowanej z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach MRPO 2007-2013 podopieczne mają możliwość korzystania z terapii Snoezelen, czyli terapii Sali Doświadczenia Świata.

Czytaj więcej

Warsztaty terapii zajęciowej

Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie w ramach terapii zajęciowej przygotowały mnóstwo kartek wielkanocnych z życzeniami świątecznymi, które zostaną wysłane do ich rodzin, oraz do zaprzyjaźnionych placówek DPS.

Czytaj więcej

Integrujemy się!

Nasze podopieczne to osoby otwarte na poznawanie nowych ludzi, miejsc oraz wrażeń. Chętnie biorą udział w różnego typu imprezach integracyjnych i wydarzeniach kulturowych. Siostra dyrektor Bronisława Gwiżdż stara się im zapewnić jak najwięcej rozrywki, dlatego często zabiera je w nieznane im dotąd miejsca. W tym roku nasze mieszkanki spędziły dwutygodniowe wakacje w Zubrzycy Górnej.

Czytaj więcej

Nauka drogą do poznania świata

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Regionalnego była niewątpliwie wielkim wydarzeniem dla jego mieszkanek ze względu na duże zmiany jakie miały miejsce dzięki tej inwestycji. W szczególności należy zwrócić dużą uwagę na rozwój edukacji. Siedem mieszkanek to uczennice Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim. Uczennice niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim objęte są indywidualnym tokiem nauczania, a zajęcia odbywają się na terenie DPS-u.

Czytaj więcej

Mieszkanki DPS na wakacjach

Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie ciągle się rozwija i stara się w jak największym stopniu urozmaicić zwykłą codzienność swoich podopiecznych i wypełnić ją kolorami, tak aby w pełni mogły cieszyć się życiem. Tego lata dziewięć podopiecznych wraz z opiekunami wybrało się na wakacje do Bukowiny Tatrzańskiej.

Czytaj więcej

Rehabilitacja w DPS w Jordanowie

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie przyczyniła się do podniesienia jakości usług edukacyjnych i rehabilitacyjnych. W ośrodku zatrudniono nową fizjoterapeutkę, dzięki czemu podopieczne mają możliwość stałej rehabilitacji i poprawy kondycji fizycznej.

Czytaj więcej

Niecodzienna uroczystość

W sierpniu 2011 r. została zakończona rozbudowa części mieszkalno-rehabilitacyjnej DPS-u w Jordanowie, współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej

Jak się dostać do DPS?

Do DPS-ów kierują ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Pierwszym krokiem, jaki powinieneś wykonać, powinno być spotkanie z pracownikiem socjalnym i złożenie wniosku. Przeprowadza on rodzinny wywiad środowiskowy w twoim miejscu zamieszkania. Sprawdza sytuację zdrowotną, materialną i życiową. Na tej podstawie stwierdza, czy nie ma możliwości świadczenia usług opiekuńczych w domu przez rodzinę lub gminę. Ponadto, pomoże zebrać potrzebne dokumenty.

Czytaj więcej