Integrujemy się!

Nasze podopieczne to osoby otwarte na poznawanie nowych ludzi, miejsc oraz wrażeń. Chętnie biorą udział w różnego typu imprezach integracyjnych i wydarzeniach kulturowych. Siostra dyrektor Bronisława Gwiżdż stara się im zapewnić jak najwięcej rozrywki, dlatego często zabiera je w nieznane im dotąd miejsca. W tym roku nasze mieszkanki spędziły dwutygodniowe wakacje w Zubrzycy Górnej.

Czytaj więcej

Nauka drogą do poznania świata

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Regionalnego była niewątpliwie wielkim wydarzeniem dla jego mieszkanek ze względu na duże zmiany jakie miały miejsce dzięki tej inwestycji. W szczególności należy zwrócić dużą uwagę na rozwój edukacji. Siedem mieszkanek to uczennice Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim. Uczennice niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim objęte są indywidualnym tokiem nauczania, a zajęcia odbywają się na terenie DPS-u.

Czytaj więcej

Mieszkanki DPS na wakacjach

Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie ciągle się rozwija i stara się w jak największym stopniu urozmaicić zwykłą codzienność swoich podopiecznych i wypełnić ją kolorami, tak aby w pełni mogły cieszyć się życiem. Tego lata dziewięć podopiecznych wraz z opiekunami wybrało się na wakacje do Bukowiny Tatrzańskiej.

Czytaj więcej

Rehabilitacja w DPS w Jordanowie

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie przyczyniła się do podniesienia jakości usług edukacyjnych i rehabilitacyjnych. W ośrodku zatrudniono nową fizjoterapeutkę, dzięki czemu podopieczne mają możliwość stałej rehabilitacji i poprawy kondycji fizycznej.

Czytaj więcej

Niecodzienna uroczystość

W sierpniu 2011 r. została zakończona rozbudowa części mieszkalno-rehabilitacyjnej DPS-u w Jordanowie, współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej

Jak się dostać do DPS?

Do DPS-ów kierują ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Pierwszym krokiem, jaki powinieneś wykonać, powinno być spotkanie z pracownikiem socjalnym i złożenie wniosku. Przeprowadza on rodzinny wywiad środowiskowy w twoim miejscu zamieszkania. Sprawdza sytuację zdrowotną, materialną i życiową. Na tej podstawie stwierdza, czy nie ma możliwości świadczenia usług opiekuńczych w domu przez rodzinę lub gminę. Ponadto, pomoże zebrać potrzebne dokumenty.

Czytaj więcej